Francis Weyzig

Taxation and development

Debat belasting-ontwijking

Op woensdag 27 november organiseert het Soeterbeeck Programma een avond over belastingontwijking door multinationals. Ik ga hier in debat met drie wetenschappers over de ethische en politieke dimensie van belastingontwijking. … Continue reading

October 13, 2013

Dividendbelasting afgedragen door BFI’s

Veel buitenlandse multinationals investeren via Nederlandse tussenschakels (Bijzondere Financiële instellingen of BFI’s) om gebruik te maken van het gunstige Nederlandse netwerk van belastingverdragen. In een eerdere blog zette ik cijfers op een … Continue reading

August 29, 2013

Het probleem met belastingcijfers

NRC Handelsblad beschreef op 13 juni het belang van cijfers in het debat over belastingontwijking, op mondiaal niveau, maar ook waar het gaat om belastingontwijking via Nederland. De afgelopen maand … Continue reading

June 16, 2013

Vier schattingen misgelopen belasting

Veel buitenlandse multinationals investeren via Nederlandse tussenschakels (Bijzondere Financiële instellingen of BFI’s) om gebruik te maken van het gunstige Nederlandse netwerk van belasingverdragen. In mijn onderzoek concludeer ik dat ontwikkelingslanden daardoor per … Continue reading

June 12, 2013 · 3 Comments

Transparantie over aandeelhouders nodig

Uit de Offshore-leaks bestanden blijkt dat een oliemagnaat uit Kazachstan een Nederlandse plankvennootschap gebruikte om te schuiven met oliebelangen en winsten, waarbij de uiteindelijke eigenaar van de vennootschap buiten beeld … Continue reading

June 5, 2013

Belastingverdragen oneigenlijk gebruikt

Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat buitenlandse multinationals oneigenlijk gebruik maken van het Nederlandse netwerk van belastingverdragen. Veel grote bedrijven gebruiken Nederlandse tussenholdings of financieringsvehikels om dividend en rente via Nederland … Continue reading

June 5, 2013

Belastingverdragen onder de loep

De problemen met belastinginning in ontwikkelingslanden liggen niet alleen bij die landen zelf, maar hebben ook een internationale dimensie. Daarom is het een goede zaak dat Nederland gaat bekijken in … Continue reading

June 5, 2013