Francis Weyzig

Tax, finance and development

Aanpak belastingontwijking onwerkbaar voor ontwikkelingslanden

Vrijblijvende aanbevelingen en schadelijke belastingregimes ongemoeid laten tot 2021: de OESO-aanpak van belastingontwijking door multinationals is teleurstellend. Maar dat niet alleen. De aanpak is ook erg ingewikkeld. Belastingdiensten in ontwikkelingslanden … Continue reading

October 22, 2015

OESO-afspraken te zwak

Afgelopen week noemde ik in een artikel in Trouw nog een voorbeeld waarom de OESO-aanpak tegen belastingontwijking te zwak is. De afspraak over waar multinationals hun patenten mogen onderbrengen, gaat … Continue reading

October 13, 2015

OESO aanpak belastingontwijking schiet te kort

Vorige week presenteerde de OESO vol trots een breed pakket aan maatregelen tegen belastingontwijking door multinationals. OESO landen presenteren dit BEPS-pakket als een grote overwinning, een geweldige prestatie die alle … Continue reading

October 13, 2015

Belastingen heet hangijzer voor VN-top

Op 13 juli start de derde VN-top over Financing for Development, in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Versterking van belastingsystemen over de hele wereld is één van de hete hangijzers. … Continue reading

June 28, 2015