Francis Weyzig

Tax, finance and development

Dividendbelasting afgedragen door BFI’s

Veel buitenlandse multinationals investeren via Nederlandse tussenschakels (Bijzondere Financiële instellingen of BFI’s) om gebruik te maken van het gunstige Nederlandse netwerk van belastingverdragen. In een eerdere blog zette ik cijfers op een rij over hoeveel belasting ontwikkelingslanden daardoor mislopen. Wat Europese landen mislopen is daar een veelvoud van. Dat roept belangrijke morele en economische vragen op.

Dit keer een blog over de dividendbelasting die BFI’s in Nederland afdragen. SEO publiceerde daar een eerste schatting van in het rapport Uit de schaduw van het bankwezen. Volgens mij kon dat nauwkeuriger. Makkelijk gezegd, zult u denken. Maar ik ben niet te beroerd om vervolgens ook samen met de onderzoekers van SEO aan de slag te gaan om een betere schatting te maken.

En ik moet eerlijk toegeven, dat viel nog niet mee. Met gedetailleerde gegevens van DNB over dividenduitkeringen door BFI’s kan in de meeste gevallen goed worden bepaald welk tarief van toepassing is en dus hoeveel bronbelasting er wordt afgedragen. Maar in sommige gevallen ligt dat lastiger, bijvoorbeeld voor dividend aan aandeelhouders in de VS, omdat in het belastingverdrag met de VS drie verschillende tarieven voorkomen. Laten die dividendstromen nu juist relatief groot zijn.

Toch blijkt het mogelijk de onder- en bovengrens van geschatte dividendbelasting een stuk dichter naar elkaar toe te brengen. De berekening en uitkomsten zijn gepubliceerd in Economentijdschrift ESB. Kort samengevat: voor de periode 2010-2012 was de gemiddelde ondergrens circa 400 miljoen en de bovengrens 1050 miljoen euro per jaar. Ergens wel verrassend, want er waren dus ook in 2010 en 2011 nog grote BFI’s die geen coöperatie-structuur gebruikten om de Nederlandse dividendbelasting te omzeilen. Maar over het veruit grootste deel van de dividenden uitgekeerd door BFI’s heft Nederland helemaal geen belasting, want dat gaat gewoon naar moederbedrijven binnen de EU.

Advertisement

Information

This entry was posted on August 29, 2013 by in Dutch posts.
%d bloggers like this: