Francis Weyzig

Tax, finance and development

Belastingverdragen oneigenlijk gebruikt

Uit mijn promotieonderzoek blijkt dat buitenlandse multinationals oneigenlijk gebruik maken van het Nederlandse netwerk van belastingverdragen. Veel grote bedrijven gebruiken Nederlandse tussenholdings of financieringsvehikels om dividend en rente via Nederland door te sluizen naar andere landen. Dit wordt ook wel treaty shopping genoemd. Ontwikkelingslanden lopen daardoor honderden miljoenen aan bronbelastingen mis. In een interview met het Financieele Dagblad geef ik aan dat het Nederland hier op korte termijn ook zelf iets aan kan doen. Het interview is te lezen in de gedrukte versie van het Financieele Dagblad van 3 juni 2013 op pagina 2. Een Engelse samenvatting van mijn proefschrift is hier te downloaden. Het volledige proefschrift verschijnt later dit jaar.

 

Advertisement

Information

This entry was posted on June 5, 2013 by in Dutch posts.